مروری بر مقالات در حوزه تمرینات ورزشی برای پیشگیری از پوکی استخوان درشرایط بی وزنی
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
دانشگاه آزاد
چکیده
پوکی استخوان یا استئوپروز بیماری است که با کاهش توده استخوانی و ضعیف شدن استحکام آن شناخته شده و اغلب به آرامی و بدون هیچ نشانه ای ظاهر می شود.شدت تحلیل در شرایط بی وزنی (جاذبه نزدیک به صفر) به دلیل عواملی چون عدم و یا کاهش بارگذاری وباز جذب استخوان های قدیمی منجر به از دست رفتن توده استخوانی با آهنگی نزدیک به ده برابر نرخ معمول پوکی استخوان رخ می دهد.
مطالعه استخوان ها در شرایط حذف بارگذاری ، شبیه به موقعیت بی وزنی، می تواند اطلاعات مفید و جامعی از دانش و درک مکانیسم های کنترل از نهشت و ازدست دادن دانسیته استخوانی در اختیار قرار دهد. این امرعلاوه بر شناسایی و اخذ اقدامات پیشگیرانه از پوکی استخوان در طول سفرهای فضایی ، می تواند منجر به یافتن راه حل های درمانی و علل بروز این عارضه برای افراد دچار آن و گسترش دانش برای محققین این حوزه باشد.ورزش به عنوان راهی ایمن، موثر و مقرون به صرفه نقش شناخته شده ای در جلوگیری از گسترش پوکی استخوان دارد و همانطور که فضانوردان توصیه اجباری برای پرداختن به ورزش در طول برنامه روزانه خود دارند، می توان از پروتکل ورزشی مشابه برای بیماران دچار پوکی استخوان برروی زمین، استفاده کرد.

روش شناسی: اهمیت مطالعه پیش رو ، بررسی های گسترده در خصوص بروز پوکی استخوان در سفرهای فضایی و پروتکل های ورزشی در جهت مهار آن است.این مقاله با مطالعه روش های مورد استفاده در درمان پوکی استخوان براساس متدهای ورزشی تجویز شده برای فضانوردان به دسته بندی وارزیابی
آماری روش های آن ها می پردازد.
نتایج: بر اساس تحلیل های صورت گرفته ، موثرترین و کارامدترین روش برای حفظ توده و استحکام استخوانی منطبق با تجهیزات و ورزش های به کارگرفته شده در شرایط بی وزنی معرفی و پیشنهاد می گردد.

نتیجه گیری: در طول ماموریت های طولانی مدت فضایی و شرایط بی وزنی فضانوردان نزدیک به 19 درصد از توده استخوان هایی که متحمل وزن هستند را از دست می دهند. از این رو هدف اصلی و دراز مدت از تحقیقات فضایی آینده مربوط به استخوان خواهد بود که منجر به ارائه ابزارهای جدید در جهت درمان و پیشگیری از بیماریهای استخوان مانند پوکی استخوان خواهد شد.و دانش کسب شده در این حوزه می تواند کلید یافتن بسیاری از ناشناخته ها و ابهامات این بیماری باشد.
کلیدواژه ها