کلیدواژه ها = تعادل
تعداد مقالات: 4

1 بررسی تاثیر تمرینات مقاومتی بر تعادل بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (مقاله مروری)
علی کشتی آرای*؛ محبوبه معینی؛ مهدیه آکوچکیان
مشاهده مقاله

2 تاثیر شش هفته تمرین تایی چی چوان بر سرعت هدایت اعصاب اندام تحتانی و تعادل زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
سید مصطفی سراب زاده*؛ سید محمود حجازی
مشاهده مقاله

3 تاثیر 8 هفته تمرینات مقاومتی پیشرونده بر ناتوانی جسمانی ،تعادل،خستگی وتحرک بیماران زن مبتلا به ام اس
سولماز بابایی بناب*؛ اصغر توفیقی؛ لیلی علیزاده
مشاهده مقاله

4 اثر 6 هفته تمرین ترکیبی منتخب (مقاومتی و پایداری مرکزی) بر تعادل ایستا و پویای زنان مبتلا به سرطان پستان
بهاره محمودیه چم پیری*؛ محمد حسین علیزاده؛ مهدیه آکوچکیان
مشاهده مقاله