کلیدواژه ها = مولتیپل اسکلروزیس
تعداد مقالات: 9

1 بررسی تاثیر یک دوره تمرین پیلاتس همراه با ماساژ، بر سطوح سرمی عامل نوروتروفیک مشتق از مغز (BDNF) و شاخص خستگی در زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
بهلول قربانیان*؛ اکرم محمودپور
مشاهده مقاله

2 بررسی اثربخشی هشت هفته تمرینات مقاومتی با تراباند بر کیفیت زندگی مردان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
علی کشتی آرای*؛ صدرالدین شجاع الدین؛ ملیحه حدادنژاد؛ محبوبه معینی؛ رضا شریفات پور
مشاهده مقاله

3 بررسی تاثیر تمرینات مقاومتی بر تعادل بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (مقاله مروری)
علی کشتی آرای*؛ محبوبه معینی؛ مهدیه آکوچکیان
مشاهده مقاله

4 تاثیر 12 هفته تمرین پیلاتس و ورزش در آب، بر استقامت عضلانی و انعطاف‌پذیری زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
زهره شانظری*؛ اکبر اعظمیان جزی؛ ابوذر عیاسی؛ زهرا همتی فارسانی
مشاهده مقاله

5 نقش تاثیرگذار 12 هفته تمرین مقاومتی بر بهبود آمادگی جسمانی در بیماران MS
داریوش شیخ الاسلامی وطنی*؛ گلاله قادری آلمانه
مشاهده مقاله

6 تأثیر یک دوره تمرینات ورزشی ترکیبی بر سطوح استراحتی اینترفرون گاما (INF-γ) و نمره مقیاس وضعیت ناتوانی گسترده (EDSS) بیماران زن مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (MS) با سطوح مختلف ناتوانی
زهرا صابری؛ ابراهیم بنی طالبی؛ محمد فرامرزی؛ زهره شانظری*
مشاهده مقاله

7 تاثیر شش هفته تمرین تایی چی چوان بر سرعت هدایت اعصاب اندام تحتانی و تعادل زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
سید مصطفی سراب زاده*؛ سید محمود حجازی
مشاهده مقاله

8 تاثیر 8 هفته تمرینات مقاومتی پیشرونده بر ناتوانی جسمانی ،تعادل،خستگی وتحرک بیماران زن مبتلا به ام اس
سولماز بابایی بناب*؛ اصغر توفیقی؛ لیلی علیزاده
مشاهده مقاله

9 بررسی راستای ستون فقرات در افراد مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس خفیف و متوسط
فاطمه ابراهیمی میمند*؛ حسن دانشمندی
مشاهده مقاله