تعداد مقالات: 92

76 نقش سایتوکاین ها در گسترش سرطان پستان، تاثیر تمرینات ورزشی
محمدامین ساعی*؛ مرضیه بهمنی؛ حمید آقا علی نژاد
مشاهده مقاله

77 تاثیر ۸ هفته تمرین استقامتی بر بیان ژن امنتین -1 بافت چربی احشایی رت های نر دیابتی
مهدیه علیزاده*؛ محمد رضا اسد
مشاهده مقاله

78 بررسی تأثیر تمرین ترکیبی بر پروتئین های فاز حاد منفی و مثبت در بیماران همودیالیزی دیابتی و غیر دیابتی
رقیه فخرپور*
مشاهده مقاله

79 تأثیر فعالیت های بدنی بر زنان مبتلا به سرطان پستان: یک مطالعه مروری در ایران
سیده کاملیا داودزاده*؛ احمد کاویانی؛ سمیه برجعلی لو
مشاهده مقاله

80 مقایسه تاثیر دوازده هفته تمرین مقاومتی و هوازی بر سطح آنزیم های کبدی زنان میانسال دارای کبد چرب
نسرین نوبهاری*؛ سمیه رستمیان دولت شانلو؛ صالحه نور نعمت اللهی
مشاهده مقاله

81 بررسی راستای ستون فقرات در افراد مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس خفیف و متوسط
فاطمه ابراهیمی میمند*؛ حسن دانشمندی
مشاهده مقاله

82 تغییرات درجه آزادی مفصل گلنوهومرال به دنبال تمرینات ترکیبی (تمرینات ذهنی و بدنی) در بازماندگان سرطان پستان جراحی ماستکتومی رادیکال شده
الهه طالبی*؛ احمد رضا موحدی؛ علیرضا عموحیدری؛ الهام طالبی
مشاهده مقاله

83 تغییرات خودپنداره بدنی و افسردگی به دنبال یک دوره فعالیت هوازی در زنان مبتلا به سرطان پستان ماستکتومی شده
الهام طالبی*؛ احمد رضا موحدی؛ علیرضا عموحیدری؛ الهه طالبی
مشاهده مقاله

84 تأثیر 8 هفته تمرینات پیلاتس بر شاخص های آمادگی جسمانی و قلبی‌عروقی بیماران مبتلا به سرطان سینه
آمنه محمودی*؛ مریم کوشکی جهرمی؛ جواد نعمتی
مشاهده مقاله

85 تاثیر دو نوع تمرین مقاومتی تداومی و تناوبی بر سطوح استراحتی پروتئین SP-D، انسولین، قند خون و مقاومت به انسولین مردان دیابتی نوع 2
محمدعلی کهن پور*؛ سیروس فارسی؛ الهام قنبرپناه
مشاهده مقاله

86 بررسی اثر یک دوره تمرین تداومی و تناوبی شدید بر شاخص مقاومت به انسولین و ظرفیت چربی سوزی بیماران پیش دیابتی
سیدصالح صفری موسوی*؛ حمید محبی؛ هادی روحانی
مشاهده مقاله

87 کبد چرب و فعالیت بدنی
عباسعلی گائینی*
مشاهده مقاله

88 اوتیسم و ورزش
احمد رضا موحدی*
مشاهده مقاله

89 الگوی تغذیه سالم در پیشگیری از بیماری های مزمن غیر قابل انتقال
محمد صمدی*
مشاهده مقاله

90 بیماری دیابت و مایوکاین‌های آزاد شده از عضله اسکلتی به دنبال فعالیت های ورزشی
مهدیه ملانوری شمسی*
مشاهده مقاله

91 سرطان، خستگی مرتبط با سرطان و فعالیت ورزشی
رضا نوری*
مشاهده مقاله

92 نقش پیش آماده سازی با فعالیت ورزشی در محافظت قلبی در مقابل آسیب ایسکمی- خونرسانی مجدد قلبی
علی خوش باطن*؛ علیرضا عسگری؛ مصطفی رحیمی جونقانی
مشاهده مقاله

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد آخرین صفحه