نوع پذیرش = پذیرفته شده برای پوستر
تعداد مقالات: 62

51 تاثیر برنامه آمادگی هوازی تطبیقی روی سطح حساسیت اضطرابی دانشجویان دختر
سمانه حاجی حسینی*
مشاهده مقاله

52 اثر دو شیوه ریکاوری فعال و غیر فعال پس از فعالیت HIIT بر پاسخ IL6، CRP و کورتیزول
جعفر گودرزی*؛ ناهید ابوطالب؛ منیره یوسفی
مشاهده مقاله

53 بررسی رابطه فشار خون و چگونگی توزیع پلی‌مورفیسم rs4646994ژنACE در ورزشکاران نخبه ایرانی
محمد رضا باتوانی*؛ سید محمد مرندی؛ کامران قاعدی؛ فهیمه اسفرحانی؛ سعیده خورسندی؛ محمد باتوانی
مشاهده مقاله

54 تغییرات غیر یکنواخت الگوی فعالیت عصبی- عضلانی در نواحی مختلف عضله چهار سر ران در بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲
نصرت اله هدایت پور*
مشاهده مقاله

55 نقش سایتوکاین ها در گسترش سرطان پستان، تاثیر تمرینات ورزشی
محمدامین ساعی*؛ مرضیه بهمنی؛ حمید آقا علی نژاد
مشاهده مقاله

56 بررسی تأثیر تمرین ترکیبی بر پروتئین های فاز حاد منفی و مثبت در بیماران همودیالیزی دیابتی و غیر دیابتی
رقیه فخرپور*
مشاهده مقاله

57 تأثیر فعالیت های بدنی بر زنان مبتلا به سرطان پستان: یک مطالعه مروری در ایران
سیده کاملیا داودزاده*؛ احمد کاویانی؛ سمیه برجعلی لو
مشاهده مقاله

58 مقایسه تاثیر دوازده هفته تمرین مقاومتی و هوازی بر سطح آنزیم های کبدی زنان میانسال دارای کبد چرب
نسرین نوبهاری*؛ سمیه رستمیان دولت شانلو؛ صالحه نور نعمت اللهی
مشاهده مقاله

59 بررسی راستای ستون فقرات در افراد مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس خفیف و متوسط
فاطمه ابراهیمی میمند*؛ حسن دانشمندی
مشاهده مقاله

60 تغییرات درجه آزادی مفصل گلنوهومرال به دنبال تمرینات ترکیبی (تمرینات ذهنی و بدنی) در بازماندگان سرطان پستان جراحی ماستکتومی رادیکال شده
الهه طالبی*؛ احمد رضا موحدی؛ علیرضا عموحیدری؛ الهام طالبی
مشاهده مقاله

61 تغییرات خودپنداره بدنی و افسردگی به دنبال یک دوره فعالیت هوازی در زنان مبتلا به سرطان پستان ماستکتومی شده
الهام طالبی*؛ احمد رضا موحدی؛ علیرضا عموحیدری؛ الهه طالبی
مشاهده مقاله

62 تاثیر دو نوع تمرین مقاومتی تداومی و تناوبی بر سطوح استراحتی پروتئین SP-D، انسولین، قند خون و مقاومت به انسولین مردان دیابتی نوع 2
محمدعلی کهن پور*؛ سیروس فارسی؛ الهام قنبرپناه
مشاهده مقاله

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه