در سال 1394 تصمیم گرفته شد که پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران با مشارکت پژوهشگاه علوم ورزشی، برگزار کننده همایش های ملی و بین المللی ورزش و بیماری ها، با هدف گردهم آوردن اندیشمندان خانواده های ورزش و سلامت، جهت هم اندیشی، تبادل آخرین دستاوردهای علمی در رابطه با ورزش و بیماری و حرکت در راستای آگاهی بخشی به نیازهای ورزشی-سلامتی جامعه باشد. در این همایش­ها کرسی‌های نظریه‌پردازی مربوطه، چالش­ ها و چشم ­اندازهای علوم ورزشی در رابطه با بیماری ها به ویژه برای پژوهشگران جوان و تصمیم‌سازان کشور ترسیم خواهد گردید. در این راستا بعد از برگزاری موفق اولین همایش ملی، "دومین همایش ملی ورزش و بیماری ها" با حضور دانشمندان و پژوهشگران برجسته، فرصت مغتنمی جهت ارتقاء سطح علمی و کاربردی بومی و منطقه‌ای در حوزه علوم ورزشی مربوط به درمان بیماری ها را فراهم می ­آورد. امید است در ادامه، در سال آینده با برگزاری اولین همایش بین المللی، با حضور اندیشمندان، متخصصان علوم ورزشی و پزشکی، استادان و دانشجویان، این ماموریت در اعتبار و منافع ملی و منطقه‌ای ماندگار شود.

محرم دولتشاهی پیروز                     

رئیس همایش و                         

معاون پژوهشی پردیس بین المللی کیش- دانشگاه تهران