مقالات برتر در بخش سخنرانی و پوستر(به همراه نام نویسنده ارایه دهنده)  بر اساس نظر داوران محترم و جمع بندی کمیته علمی همایش به شرح زیر اعلام و مورد تجلیل قرار گرفت.

رتبه  در بخش سخنرانی*
  •  رتبه نخست
تاثیر شدت تمرین بر مقادیر بیان ژن Bcl-2 در رت‌های مبتلا به آنفارکتوس میوکارد

پدرام قربانی

  •  رتبه دوم
بررسی اثر یک دوره تمرین تداومی و تناوبی شدید بر شاخص مقاومت به انسولین و ظرفیت چربی سوزی بیماران پیش دیابتی

سید صالح صفری موسوی

  •  رتبه سوم
اثر 12 هفته تمرین هوازی همراه با لغزش شبکه بازوئی بر افسردگی و درد بیماران سندروم خروجی قفسه سینه‌ای نوروژنیک

سارا ادیمی


رتبه در بخش پوستر *
  •  رتبه نخست
تاثیر افزایش سن و اضافه وزن بر شاخص های زیست حرکتی و عوامل خطرزای قلبی- عروقی آتش نشانان مشهد

جلال منصوری

  •  رتبه دوم
بررسی تاثیر یک دوره تمرین پیلاتس همراه با ماساژ، بر سطوح سرمی عامل نوروتروفیک مشتق از مغز (BDNF) و شاخص خستگی در زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

بهلول قربانیان

  •  رتبه سوم
تغییرات خودپنداره بدنی و افسردگی به دنبال یک دوره فعالیت هوازی در زنان مبتلا به سرطان پستان ماستکتومی شده

الهام طالبی

 * - با کلیک روی نام ارایه دهنده مقاله به چکیده مقاله و اطلاعات بیشتر دسترسی خواهید داشت.